Side 1 af 5

Meningsfulde mål og motivation

Tak fordi du vil deltage i vores spørgeskemaundersøgelse. 😊
Din besvarelse indgår i et projekt med ergoterapeut- og sygeplejerskestuderende fra Københavns Professionshøjskole, som undersøger:
- Hvad er meningsfulde mål for ældres livskvalitet?
- Hvad kan være motiverende mål for fysioterapi forløb i hjemmet?
Din besvarelse er anonym og vil ikke blive benyttet til andet end ovennævnte projekt.